Для II го курсу з "Історії України" (варіант 1)


    Інструкція
 1. Господарство, при якому людина все необхідне для життя брала в природи у готовому вигляді, - це…
  землеробство
  привласнююче
  відтворююче
  збиральництво

 2. Основною галуззю господарства східних слов’ян було кочове скотарство
  так
  ні

 3. Головним заняттям у трипільців було
  мисливство
  рибальство
  землеробство
  скотарство

 4. До династії Києвичів не відноситься
  Кий
  Аскольд
  Олег
  Дір

 5. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів було замінено синами київського князя, було здійснено
  Св’ятослаом
  Володимиром
  Ярославом Мудрим

 6. Галицькі землі в єдине князівство об’єднав
  Володимирко
  Ярослав Осмосмисл
  Володимир Ярославич

 7. Князювання Володимира Мономаха датується
  1093-1113 рр
  1113-1125 рр
  1125-1132 рр

 8. Християнська церква, що утворилася внаслідок Берестейської унії
  римо-католицька
  протестантська
  греко-католицька
  православна

 9. Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького тривала
  1647-1653 рр
  1648-1657 рр
  1638-1657 рр
  1648-1658 рр

 10. І. Мазепа виражав інтереси
  козацької старшини
  селянства
  духовенства
  голоти

 11. Кирило-Мефодієвське товариство виникло у
  на початку січня 1845р
  на початку січня 1846р
  наприкінці березня 1847р

 12. До укладення викупної угоди з поміщиком селяни
  залишалися в особистій залежності від поміщиків
  вважалися тимчасовозобов’язаними
  переходили у залежність до держави

 13. Коли була утворена Центральна Рада
  4 березня 1917р
  18 квітня 1918р
  7 листопада 1917р

 14. ІІІ Універсал Центральної Ради проголосив
  незалежну УНР
  УНР в складі Федеративної Росії
  утворення Української держави

 15. Коли було проголошено акт злуки УНР та ЗУНР
  22 лютого 1919р
  22 січня 1919р
  21 січня 1919р

 16. Першим і найголовнішим заходом НЕПу була заміна
  продовольчого податку продовольчою розкладкою
  продовольчої розкладки на продовольчий податок

 17. Вкажіть назву військового плану, затвердженого Гітлером 18 грудня 1940р., що передбачав розгром СРСР протягом літньої воєнної кампанії 1941р
  «Ост»
  «Вайс»
  «Барбаросса»
  «Кремль»

 18. Які території увійшли до складу УРСР у 1939-1940рр
  Західна Галичина
  Полісся
  Волинь

 19. Визначте заходи, які нацистський «новий порядок» передбачав здійснити в Україні у 1941-1944рр
  масове винищення євреїв
  утворення незалежної соборної Української держави
  колонізація українських земель представниками арійської раси
  часткове винищення слов’янських народів і перетворення решти на рабів
  відновлення демократичних прав і свобод

 20. Що було головною метою політики «перебудови»
  насадження в СРСР «культу особи» М.Горбачова
  пошук додаткових резервів для розвитку державного «соціалізму» на шляхах його економічного реформування й політичної демократизації
  повна ліквідація комуністичного режиму і введення ліберальної демократії західного зразка
  очищення тоталітарного режиму від «деформації» періоду «застою»