Семінарське заняття № 1 (2год), ЗМ1,Т4

Тема: Галицько-Волинське князівство.

Мета: охарактеризувати політичний та економічний розвиток Галицько-Волинського князівства, правління династій галицьких Ростиславичів та Романовичів, розвивати вміння оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей, виховувати у студентів поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип заняття:  вивчення нового матеріалу.

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, географія.

Доповіді студентів на теми: «Правління Ярослава Осмосмисла», «Значення Галицько-Волинського князівства».

Обладнання: підручники, атлас.

Питання до семінарського заняття.

 1. Політичний, соціальний та економічний розвиток в ХІІ – першій половині ХІV ст..
 2. Правління династії галицьких Ростиславичів.
 3. Ярослав Осмосмисл.
 4. Правління династії Галицько-волинських Романовичів. (Данило Галицький).
 5. Боротьба з монголо-татарами.
 6. Занепад Галицько-Волинського князівства.

Використана література.

1.Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 2014

2.Корміч Л.І. Історія України – К.: Алерта, 2010

3.Смолій В.А. Історія України, К.; 2010.

4.Світлична В.В. Історія України, К.: Каравела, 2015р, - 384с.


Семінарське заняття № 2 (2год),ЗМ1,Т7

Тема: Соціально-економічний та політичний розвиток України в другій половині XVIIXVIII століття.

Мета: охарактеризувати процес зародження буржуазних відносин в Україні, поділ України на Лівобережну та Правобережну, ознайомити з діяльністю видатних гетьманів Запорізької Січі, розвивати вміння оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі, робити висновки на основі історичних фактів , виховувати у студентів поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип заняття: узагальнення.

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, географія.

Обладнання: підручники, атлас.

Питання до семінарського заняття.

 1. Зародження буржуазних відносин в Україні (фільваркове господарство, мануфактурне виробництво).
 2. Поділ України на Лівобережну та Правобережну (П.Дорошенко, І.Самойлович).
 3. І.Мазепа – видатний політичний діяч.
 4. П.Орлик. Конституція П. Орлика.
 5. Діяльність Малоросійської колегії. Гетьманський Уряд.
 6. К.Розумовський. Ліквідація Запорізької Січі.

Використана література.

1.Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 2014

2.Корміч Л.І. Історія України – К.: Алерта, 2010

3.Смолій В.А. Історія України, К.; 2010.

4.Світлична В.В. Історія України, К.: Каравела, 2015р, - 384с.


Семінарське заняття № 3 (2год) ЗМ1,Т11

Тема: Україна в роки першої світової війни.

Мета: навчити виділяти головні причини війни, охарактеризувати основні воєнні дії на території України, розкрити  діяльність організацій що боролися за визволення України, розвивати вміння працювати з літературою, вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, виховувати у студентів поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип заняття:  засвоєння нового матеріалу.

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, географія.

Доповіді студентів на теми: «Українські Січові Стрільці».

Обладнання: підручники, атлас, історична карта, документальний матеріал.

Питання до семінарського заняття.

 1. Причини та початок війни. Україна в планах Росії, Німеччини та Австро-Угорщини.
 2. Політика Росії та Австро-Угорщини на західноукраїнських землях під час воєнних дій.
 3. Наростання національно-визвольної боротьби в Україні.
 4. Спілка визволення України. Українські січові стрільці.
 5. Визрівання передумов української революції.

Використана література.

1.Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 2013.

2.Крипякевич І. Історія України. – Львів, 2010.

3.Корміч Л.І., Історія України. – К.:Алерта, 2010.

4.Смолій В.А. Історія України, К.; 2012.


Семінарське заняття № 4 (2год),ЗМ1,Т12

Тема: Українське національно-демократичне відродження 1917-1920 років.

Мета: охарактеризувати гетьманський переворот та процес усунення ЦР від влади, розкрити сутність більшовицької політики в Україні, розвивати вміння оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі, робити висновки на основі історичних фактів , виховувати у студентів поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип заняття: засвоєння нового матеріалу.

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, географія.

Доповіді студентів на теми:

Обладнання: підручники, атлас, витяги з історичних документів.

Питання до семінарського заняття.

 1. Встановлення влади гетьмана Скоропадського.
 2. Внутрішня та зовнішня політика гетьманського уряду.
 3. Падіння влади Скоропадського.
 4. Встановлення влади Директорії.
 5. Проголошення ЗУНР. Злука ЗУНР та УНР.
 6. Більшовицька агресія проти УНР. Перша конституція УРСР.
 7. Відновлення більшовицького режиму, всеукревком.

Використана література.

1.Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 2014

2.Корміч Л.І. Історія України – К.: Алерта, 2010

3.Смолій В.А. Історія України, К.; 2010.

4.Світлична В.В. Історія України, К.: Каравела, 2015р, - 384с.


Семінарське заняття № 5 (2год),ЗМ2,Т3

Тема: Західноукраїнські землі в 1921-1939 роках.

Мета: навчити аналізувати політичні процеси на території Західної України в передвоєнний період, розкрити сутність діяльності політичних партій,  розвивати вміння аргументовано, на основі історичних фактів відстоювати власні погляди , виховувати у студентів повагу  до історичних подій, що відбувалися на території нашої держави.

Тип заняття: комбінований.

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, географія.

Доповіді студентів на теми: «Комуністична партія на території Західної України та її співпраця з комуністичною партією Наддніпрянської України», «Роль митрополита А.Шептицького в політичному житті Галичини».

Обладнання: підручники, атлас, витяги з історичних документів.

Питання до семінарського заняття.

1.Західноукраїнські землі у складі Польщі.

2.Українські землі у складі Румунії.

3.Закарпаття у складі Чехословаччини.

Використана література.

1.Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 2014

2.Корміч Л.І. Історія України – К.: Алерта, 2010

3.Смолій В.А. Історія України, К.; 2010.

4.Світлична В.В. Історія України, К.: Каравела, 2015р, - 384с.


Семінарське заняття № 6 (2год), ЗМ2,Т5

Тема: Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 1950-х років.

Мета: навчити студентів аналізувати політичні процеси на території України в післявоєнний період, розкрити сутність процесів перебудови, розвивати вміння оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі, виховувати у студентів повагу  до історичних подій, що відбувалися на території нашої держави.

Тип заняття: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, географія.

Доповіді студентів на теми: «Операція «Вісла» та її сутність».

Обладнання: підручники, атлас, витяги з історичних документів.

Питання до семінарського заняття.

1.Відбудова господарства України після Другої світової війни.

2.Голод 1946-1947 рр., його причини, масштаби і наслідки.

3.Радянізація західних областей України.

4.Боротьба ОУН-УПА у другій половині 1940-х – на початку 1950-х роках.

Використана література.

1.Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 2014

2.Корміч Л.І. Історія України – К.: Алерта, 2010

3.Смолій В.А. Історія України, К.; 2010.

4.Світлична В.В. Історія України, К.: Каравела, 2015р, - 384с.


Семінарське заняття № 7  (2год), ЗМ2,Т8

Тема: Розпад СРСР і відродження незалежності України.

Мета: ознайомити студентів з поняттям незалежність, суверенітет, проаналізувати реформування у сфері економіки, культури та політики, формувати у студентів уміння робити висновки; виховувати повагу до минулого нашої держави.

Тип заняття: узагальнення.

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, географія.

Обладнання: підручники, атлас, витяги з історичних документів.

Питання до семінарського заняття.

1.Зміни у вищому партійно-державному керівництві. «Перебудова».

2.Економічна ситуація в другій половині 80-х років.

3.Чорнобильська катастрофа.

4.Державний переворот в СРСР та події в Україні.

5.Проголошення незалежності України.

Використана література.

1.Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 2013.

2.Крипякевич І. Історія України. – Львів, 2010.

3.Корміч Л.І., Історія України. – К.:Алерта, 2010.

4.Смолій В.А. Історія України, К.; 2012.