ЛІТЕРАТУРА


Базова


1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 2014
2. Історія України/ Навчальний посібник, Гарін В.Б. , 2012
3.Грушевський М.С. Ілюстрована історія України, К; 1990
4.Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1992
5.Н.Полонська-Василенко, Історія України. – Т.1-2, - К., 1995
6.Субтельний О. Історія України. – К., 1993
7. Світлична В.В. Історія України, К.: Каравела, 2015р, - 384с.


Допоміжна


1.Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 2010
2.Корміч Л.І., Багацький В.В. історія України від найдавніших часів і до
ХХІ століття. – Харків, 2001
3.Грицак Я. Нарис історії України. формування модерної української
нації ХІХ-ХХ століття. – К., 1996


Інформаційні ресурси


1. http://pidruchniki.net/
2. http://ukrhistory.com.ua/
3. http://chitalka.net.ua/zmist/istorija.html
4. http://ukraine-history.com.ua/ukr.htm
5. http://libfree.com/125444658-istoriyaistoriya_ukrayini__lazarevich_mv.html
6. http://pidruchniki.com/18380625/istoriya/istoriya_ukrayini