ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ - х КУРСІВ

 1. Предмет і завдання курсу історія України.
 2. Проблема періодизації історії України.
 3. Давня історія України в історичних джерелах. (історіографія курсу).
 4. Первісні люди та спосіб їх життя. Неолітична революція.
 5. Землеробські племена. Трипільська культура.
 6. Кочові племена на території України.
 7. Антична цивілізація Північного Причорномор’я.
 8. Походження слов’янських народів.
 9. Розселення східних слов’ян. Заснування Києва.
 10. Формування Київської Русі. Розвиток феодальних відносин, панщина, оброк.
 11. Київська Русь в період найбільшого піднесення та могутності.
 12. Запровадження християнства. Міжнародна політика.
 13. Занепад Київської Русі. Політична роздробленість.
 14. Монголо-татарська навала.
 15. Правління династії галицьких Ростиславичів.
 16. Династія галицько-волинських Романовичів.
 17. Люблінська унія та її наслідки.
 18. Магдебурзьке право. Литовські статути.
 19. Брестська церковна унія.
 20. Причини та джерела появи козацтва. Створення Запорізької Січі.
 21. Основні етапи розвитку козацької державності. Реєстрове козацьке військо.
 22. Національно-визвольна війна українського народу в 1648-1654рр. під проводом Б.Хмельницького. (рушійні сили, причини, початковий етап війни).
 23. Діяльність уряду Б.Хмельницького.
 24. Переяславська рада .Березневі статті Б.Хмельницького.
 25. Становище гетьманщини після смерті Б.Хмельницького.
 26. Поділ України на Правобережну та Лівобережну.
 27. Гетьман І.Мазепа, політика, діяльність.
 28. Конституція П.Орлика – гетьмана у вигнанні.
 29. Діяльність Малоросійської колегії. Гетьманський уряд.
 30. К.Розумовський – останній гетьман. Ліквідація Запорізької Січі.
 31. Діяльність декабристів в Україні.
 32. Кирило-Мефодієвське братство. Т.Шевченко.
 33. «Руська трійця» (діяльність).
 34. Скасування кріпосного права.
 35. буржуазні реформи 60-70-х років.
 36. Боротьба проти громадських організацій (Валуєвський циркуляр, Емський указ).
 37. Революція 1905-1907рр. в Україні.
 38. Столипінська реформа в Україні.
 39. Перша світова війна. Україна в планах Росії, Німеччини та Австро-Угорщини.
 40. Спілка визволення України.
 41. Українські січові Стрільці.
 42. Початок революції в Україні. Лютнева революція 1917р. і Україна.
 43. Створення Української Центральної Ради. Внутрішня та зовнішня політика.
 44. Універсали Української Центральної Ради.
 45. Проголошення четвертим Універсалом незалежності УНР.
 46. Встановлення влади П.Скоропадського. Внутрішня та зовнішня політика.
 47. Встановлення влади Директорії. Внутрішня та зовнішня політика.
 48. Більшовицький переворот (1918р.).
 49. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки.
 50. Злука ЗУНР та УНР.
 51. Більшовицька агресія проти УНР. («Воєнний комунізм»).
 52. Сутність нової економічної політики і особливості її впровадження на території України.
 53. Голод 1921-1923 років.
 54. Входження УРСР до складу Радянського Союзу.
 55. Індустріалізація на Україні.
 56. Колективізація на території України.
 57. Голод 1932-1933 років.
 58. Масові репресії 30 х років.
 59. Комуністична партія Західної України.
 60. Радянсько-німецький пакт про ненапад.
 61. Включення західноукраїнських земель до складу УРСР, радянізація західних областей України.
 62. Початок радянсько-німецької війни.
 63. Окупаційний режим. Нацистський «новий порядок».
 64. Розгортання руху опору та його течії в Україні. (ОУН-УПА).
 65. Україна на завершальному етапі війни.
 66. Наслідки другої світової війни.
 67. Втрати України під час другої світової війни.
 68. Україна в післявоєнний період (1945-1950рр).
 69. «Ліквідація куркульства, як класу». Масштаби розкуркулення.
 70. Десталінізація та демократизація суспільного життя в Україні.
 71. Розвиток економіки в середині 50-х років у першій половині 60-х років. Раднаргоспи.
 72. Жовтневий Пленум ЦК КПРС як політичний переворот.
 73. Реформи в промисловості та сільському господарстві в 1965-1985рр.
 74. Соціальні перетворення в 1965-1985рр.
 75. Утворення Української Гельсінської спілки, 1975рік.
 76. «Перебудова» , невдача спроб реформування СРСР.
 77. Історичне значення проголошення незалежності України. Декларація про державний суверенітет, незалежність, референдум.
 78. Сучасне політичне становище. Демократія, конституція, популізм, парламент.
 79. Князь Володимир Великий.
 80. Б.Хмельницький.
 81. І.Мазепа.
 82. В.Чорновіл.
 83. П.Шелест.
 84. В.Винниченко.
 85. М.С,Грушевський.
 86. П.Скоропадський.
 87. Н.Махно.
 88. Княгиня Ольга.
 89. М.С.Хрущов.
 90. С.Петрлюра