ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ І - х КУРСІВ

 1. Предмет і завдання курсу історія України.
 2. Проблема періодизації історії України.
 3. Революція 1905-1907рр. в Україні.
 4. Столипінська реформа в Україні.
 5. Перша світова війна. Україна в планах Росії, Німеччини та Австро-Угорщини.
 6. Спілка визволення України.
 7. Українські січові Стрільці.
 8. Початок революції в Україні. Лютнева революція 1917р. і Україна.
 9. Створення Української Центральної Ради. Внутрішня та зовнішня політика.
 10. Універсали Української Центральної Ради.
 11. Проголошення четвертим Універсалом незалежності УНР.
 12. Встановлення влади П.Скоропадського. Внутрішня та зовнішня політика.
 13. Встановлення влади Директорії. Внутрішня та зовнішня політика.
 14. Більшовицький переворот (1918р.).
 15. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки.
 16. Злука ЗУНР та УНР.
 17. Більшовицька агресія проти УНР. («Воєнний комунізм»).
 18. Сутність нової економічної політики і особливості її впровадження на території України.
 19. Голод 1921-1923 років.
 20. Входження УРСР до складу Радянського Союзу.
 21. Індустріалізація на Україні.
 22. Колективізація на території України.
 23. Голод 1932-1933 років.
 24. Масові репресії 30 х років.
 25. Комуністична партія Західної України.
 26. Радянсько-німецький пакт про ненапад.
 27. Включення західноукраїнських земель до складу УРСР, радянізація західних областей України.
 28. Початок радянсько-німецької війни.
 29. Окупаційний режим. Нацистський «новий порядок».
 30. Розгортання руху опору та його течії в Україні. (ОУН-УПА).
 31. Україна на завершальному етапі війни.
 32. Наслідки другої світової війни.
 33. Втрати України під час другої світової війни.
 34. Україна в післявоєнний період (1945-1950рр).
 35. «Ліквідація куркульства, як класу». Масштаби розкуркулення.
 36. Десталінізація та демократизація суспільного життя в Україні.
 37. Розвиток економіки в середині 50-х років у першій половині 60-х років. Раднаргоспи.
 38. Жовтневий Пленум ЦК КПРС як політичний переворот.
 39. Реформи в промисловості та сільському господарстві в 1965-1985рр.
 40. Соціальні перетворення в 1965-1985рр.
 41. Утворення Української Гельсінської спілки, 1975рік.
 42. «Перебудова» , невдача спроб реформування СРСР.
 43. Історичне значення проголошення незалежності України. Декларація про державний суверенітет, незалежність, референдум.
 44. Сучасне політичне становище. Демократія, конституція, популізм, парламент.
 45. П.Шелест.
 46. В.Винниченко.
 47. М.С,Грушевський.
 48. Н.Махно.
 49. М.С.Хрущов.
 50. С.Петрлюра